Iestāšanās

Par Latvijas Estētiskās ginekoloģijas asociācijas biedru var kļūt ikviena ārstniecības un ārstniecības atbalsta persona neatkarīgi no tautības, reliģiskās vai politiskās pārliecības, kas savā iesniegumā valdei apliecina, ka ir iepazinies ar biedrības statūtiem un apņemas tos ievērot, kā arī pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, piedalīties Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu. Ar savu iesniegumu speciālists apņemas, ka regulāri maksās biedra naudu un ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīs Biedrības mērķu un uzdevumu realizēšanu.

Pretendentam jānomaksā iestāšanās nauda, kuras apmērus nosaka biedrības valde, kā arī jānosūta elektroniski savs pieteikums dalībai biedrībā uz e -pastu [email protected].

Iestāšanās maksa – 20.00 Euro
Biedru maksa – 30.00 Euro/gadā

Biedru ieguvumi

  • Slēgta grupa starp biedriem - www.estetiskaginekologija.lv - lektoru prezentācijas, diskusiju sadaļa ar iespēju uzdot un risināt problēmjautājumus, publikāciju un vadlīniju apskats, jauno metožu izklāsts.

  • Tālākizglītības pasākumi – iespēja apmeklēt dažādus seminārus, apmācības par šā brīža aktualitātēm nozarē.

  • Atsevišķi semināri, apmācības biedriem var būt ar samazinātu vai bez dalības maksas.

  • Starpdisciplināri un starptautiski kontakti ar kolēģiem.

  • Iespēja piedalīties darba standartu izstrādē, rekomendāciju veidošanā un pašā nozares attīstībā.